Percepția viitorului

Percepţia viitorului

In Comunitate by adminLasă un comentariu

Fapt interesant: Biserica recunoaşte existenţa la un moment dat pe pământ a unor entităţi străine de acesta pe când ştiinţa nu.

Două texte din Biblie mi-au atras atenţia în mod deosebit: Daniel (capitolele 7 şi 8) şi Revelaţia lui Ioan. Amândouă vorbesc de fiare, cu coarne sau fără, de războaie şi de distrugeri ce vor avea loc într-un viitor îndepărtat şi având ca interlocutori ai lui Daniel şi Ioan, îngeri. Ce le deosebeşte însă sunt frazele de încheiere. În Daniel i se spune acestuia: “Tu, pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.” În Revelaţie, lui Ioan i se spune altceva: “Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.”

Revelaţia lui Ioan

Ce sunt fiarele şi coarnele acestora i se explică clar lui Daniel: “Fiara a patra este o a patra împărăţie care va fi pe pământ.” […..] „Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintaşii lui şi va doborî trei împaraţi.”

Cheia descifrării acestor texte trebuie însă să se găsească în Revelaţie, deoarece cuvintele acesteia au rămas nepecetluite. Dar cum se pot transmite date despre ceva dintr-un viitor necunoscut, indiferent care este acesta dacă datele sunt ascunse? Răspunsul este simplu prin steganografie, procedeu cunoscut în epocă. Steganografia este ştiinţa şi totodată arta de a transmite un mesaj ascuns în interiorul unui alt mesaj.

Dar pentru a cunoaşte numele fiarelor lui Daniel este nevoie şi de altceva, pentru că numele acestor fiare trebuie să fie ascuns în text. Cea mai simplă ascundere a unui nume într-un text este secvenţa de litere echidistante, SLE. Secvenţa de litere echidistante a fost definită de Eliyahu Rips, Doron Witztum şi Yoav Rosenberg: ca fiind un şir de litere din text, ale căror poziţii, fără a lua în considerare spaţiile, formeaza o progresie aritmetica, adică literele se gasesc in poziţiile: n, n+d, n+2d,…n+(k-1)d; numind “d”, intervalul (saltul, numărul de litere sărite), “n” începutul şi “k” lungimea unei SLE. Să mai spunem că SLE ca atare n-a fost cercetată niciodată, dar orice text suficient de consistent, în orice limbă care foloseşte un alfabet conţine SLE. Unele sondaje mă determină să spun că nu toate SLE sunt aleatorii. Există SLE care au legătură cu modul nostru de a gândi, de a concepe un text, pentru că noi gândim în spaţiu-timp şi scriem în plan. Şi chiar dacă n-ar fi aşa, nimeni nu poate contesta că SLE se pot folosi pentru a transmite mesaje.

Să privim Revelaţia lui Ioan, mesaj nepecetluit, prin prisma celor de mai sus şi să vedem ce aflăm. Iată începutul Revelaţiei.

Revelaţia

Observăm trei noţiuni de IT: “doc” care înseamnă document, “del” care înseamnă a şterge şi “sort” care înseamnă a sorta. Cuvântul “doc” ne sugerează însă şi ideea că cel puţin primele SLE ale Apocalipsei ar putea fi citite şi de jos în sus pentru că prin citirea de jos în sus a cuvântului “doc” rezultă cuvântul “cod”. Este ascunderea unei părţi din cheia de cercetare a textului. Să vedem acest început de mesaj ascuns.

Revelaţia lui Ioan

Codul e descoperirea care să arate lucrurile care au să se întâmple în curând şi le-a făcut cunoscută esenţa trimiţând semn cuvintele acestei prorocii.

Să mergem mai departe.

Revelaţia lui Ioan

Eu sunt fratele vostru care sunt părtaş cu voi. La necaz ai codul şi în sonda mea un glas puternic. Ce vezi scrie într-o carte.

Revelaţia lui Ioan

Nu te teme, eu sunt cel dintâi vecin. Scrie lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele în ICSEL, sunt note.

Limba română are o gramatică fonemică cu rare excepţii, aşa că acest ICSEL nu înseamnă altceva decât EXCEL. Să mai spunem căteva lucruri, în limba română nu se vor găsi SLE mai lungi de şapte litere, SLE se aşează în text, în dreptul literei din SLE unde textul o cere şi va căpăta forma gramaticală cerută de text. Uneori, pentru coerenţa textului este necesar să se introducă unele părţi de vorbire care nu aparţin textului original. Textul Revelaţiei în limba română nu conţine literele Q, W, Y, K.

Toate aceste lucruri ne îndeamnă să ne orientăm spre epoca noastră. Folosind steganografia şi SLE vom găsi ceea ce ni se spune: “Scrie lucrurile pe cari le-ai văzut, lucrurile cari sînt şi cele cari au să fie după ele.”

Aceasta este fraza care ne lămureşte cum anume trebuie cercetate aceste documente. Şi acum să vedem fiarele lui Daniel.

Revelaţia lui Ioan

În anul întâi al lui Belşaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis laic şi a istorisit: „În vedenia mea de noapte am văzut patru ţări, patru fiare mari, deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu un leu – SUA şi avea aripi de vultur, a doua ca un urs – URSS, o alta, Irac, ca un pardos. Şi iată că era o a patra fiară nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică. Avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte – Rusia.”

Articol trimis de Cucu Alexandru

Lasă un comentariu