grupele de sange si caracterul uman

Grupele de sânge și caracterul uman

In Științe de frontieră by A.B.B1 comentariu

Așa cum spuneam în articolul anterior, pe baza unor teste științifice, Leon Bourdel a făcut o clasificare pentru deținătorii fiecărei grupe sanguine, și anume: subiecții cu sânge A sunt numiți „Armonici„, subiecții cu sânge 0 sunt numiți „Melodici„, subiecții cu sânge B sunt numiți „Ritmici” iar cei cu sânge AB sunt numiți „Complecși„. Haideți să parcurgem o descriere mai amănunțită a lor.

Armonicul (grupa de sânge A)

Armonicul este un introvertit, o ființă a cărei energie afectivă și psihică este orientată mai mult spre interior decât spre exterior. Comportamentul său va fi în general marcat de o rezervă. Dar aceasta nu îl va împiedica să „explodeze” atunci când paharul e prea plin. Va fi mai mult inhibat decât stimulat de concurență și sfidări. Are deci nevoie să i se arate încredere.

Activitatea sa este mai curând discontinuă și nu muncește în mod eficient decât într-un mediu care îi este favorabil, în care va manifesta o seriozitate exemplară și va da dovadă de foarte mare eficacitate, ajutat de un foarte bun spirit de sinteză.

Armonicul este mânat de scrupule de conștiință, are un simț ascuțit al responsabilităților. Paradoxal, în momentele critice, va găsi mijloacele de a face față fără a se lăsa copleșit de fatalism.

Pe plan școlar, copilul Armonic va fi în fruntea sau în coada clasei, după cum ambianța îi este favorabilă sau nu, și mai ales în funcție de relația afectivă mai bună sau mai puțin bună pe care o va întreține cu profesorii lui.

Elevii din grupa sanguină A se vor orienta de preferință spre un profil uman decât spre unul real. În viața profesională, Armonicul este atras de activitățile de creație și de cercetare în toate domeniile (artistic, literar, științific sau tehnologic). Și aici, relația cu superiorul ierarhic va fi determinantă. Adaptarea sa la o sarcină nouă este în general lungă, dar o dată trecut acest obstacol, va fi perfect operațional. Armonicul este cel care întâmpină cele mai multe dificultăți la începutul carierei.

Melodicul (grupa de sânge 0)

Melodicul posedă excelente facultăți de adaptare și multă ușurință în relațiile umane. Este un extravertit-tip: centrii săi de interes sunt orientați spre exterior și spre ceilalți.

Este stimulat de emulație, îi plac lupta și competiția, dar în afara oricărei brutalități. Dotat cu o foarte mare curiozitate în toate domeniile, se dovedește a fi un excelent observator. În același timp, activitățile sale se vor desfășura mai mult în lărgime decât în profunzime, deci cu un risc de dispersie, chiar de superficialitate. Este de asemenea de o mare inteligență practică, îi plac călătoriile, are nevoie să se cheltuie fizic. În ansamblu, manifestă o hiperadaptabilitate generală.

Copilului Melodic îi plac lucrările colective și se adapteaza ușor la schimbările de ritm și de stil ale învățământului. Viața de cămin nu îl perturbă și va deveni deseori liderul grupului de tineri din care face parte.

Pe plan profesional, Melodicul caută meseriile de comunicare și de îndemânare: i se potrivesc foarte bine activitățile comerciale, gestionarea resurselor umane, profesiunile medicale și paramedicale.

Ritmicul (grupa de sânge B)

În multe puncte, Ritmicul este opusul Armonicului. Comportamentul său pare dur și inflexibil, ceea ce nu-l împiedică să cadă deseori în ipohondrie, dând atenție excesivă micilor necazuri de sănătate dar, pe un alt plan, să fie un prieten foarte sigur.

Ritmicul nu este deloc adaptabil, pentru că evoluează în propriul său ritm, fără să-i pese prea mult de lumea exterioară. Astfel, are multe dificultăți în a se pune în locul altora. Abordează problemele mai curând într-o manieră analitică și se va îndrepta deci bucuros către specializare sau expertiză. De asemenea, va fi dotat deseori pentru științele reale. În acest spirit, are sensul determinismului și al fatalității și caută cu pasiune adevărul (contrar Armonicului care este în căutarea frumuseții).

Copilul Ritmic este cel mai precoce dintre cele patru grupe sanguine, atât pe plan psihologic, cât și pe plan fiziologic. La școală se implică alături de profesorii care predau foarte metodic, sprijinindu-se pe demonstrație.

În viața profesională, Ritmicii apreciază ordinea și autoritatea. Ei au gustul organizării și abordează problemele în manieră foarte metodică. În afară de aceasta, sunt foarte puțin sensibili la monotonia sarcinilor. meseriile din industrie li se potrivesc mănușă.

Complexul (grupa de sânge AB)

Având diferitele caracteristici ale celorlalte trei grupe, Complexul are foarte mult potențial, dar în același timp este sfâșiat de tendințe contradictorii. Vrea totul deodată, în timp ce el este capabil să realizeze totul, însă pe rând.

Gusturile contradictorii fac din el o ființă agitată. Pentru a scăpa de acest incomfort permanent, Complexul dă dovadă de o activitate debordantă, ajungând până la surmenaj. Dar cum este neobosit, ritmul său de activitate nu are în general consecințe nefaste. Bineînțeles, schimbările continue de planuri, rupturile bruște de ritm îl fac adesea dificil de suportat de cei din jur.

Copilul Commplex este turbulent, foarte dotat și neliniștit. Trebuie să i se propună numeroase activități, atât fizice cât și intelectuale.

În domeniul profesional, Complexul este capabil să se adapteze la orice fel de activitate. În general, va evita meseriile monotone. Ținând cont de instabilitatea sa înnăscută, echipa de lucru căreia îi va aparține trebuie constituită în mod judicios. De exemplu, asocierea cu Ritmicul este în general benefică.

Cuplul în lumina psihobiologiei

Conform lui Freud alegerea partenerului de viață este foarte mult influențată de mecanismul „proiecției”. Adică partenerul proiectează asupra celuilalt imaginea părintelui de sex opus cu care actul sexual i-a fost interzis. În acest stadiu, povestea personală a subiectului determină în parte această alegere: este rolul a ceea ce s-a „dobândit”.

Dar fenomenul proiecției nu se poate produce decât dacă există o anumită afinitate între cei doi parteneri. Astfel, acordul sau dezacordul între două grupe de sânge poate influența în mod remarcabil atracțiile sau respingerile spontane. În acest caz, este componenta „înnăscută” care intră în joc. Astfel:

– Armonicul se va potrivi în general cel mai bine cu Melodicul;
– doi Armonici vor avea dificultăți în a se alătura, ținând cont de hipersensibilitatea și introversiunea lor;
– Armonicul și Ritmicul sunt prea deosebiți pentru a coabita; la fel sunt și Complexul cu Armonicul;
– Ritmicul și Melodicul vor coabita bine, la fel Melodicul și Complexul, ca și Melodicul cu un alt Melodic.

Se constată faptul că Melodicul, care, pe plan biologic, aparține grupei sanguine 0, de donator universal, este cel care se acordează cel mai bine cu toți ceilalți.

Managementul intravenos

Se știe că industria japoneză nu ezită să experimenteze tehnicile cele mai îndrăznețe. Astfel, Yamada Dobi, un producător de material informatic, a decis să atingă un echilibru între cele patru grupe sanguine ale membrilor personalului său, căutând proporția ideală urmatoare: 30% de tip A, 25% de tip 0, 30% de tip B si 15% de tip AB. El acordă o mare importanță grupei de sânge a candidaților examinați de serviciul de recrutare. După el, grupa 0 produce buni vânzători, dar și cei de grupă A pot fi avuți în vedere.

Alte întreprinderi au decis să utilizeze această tehnică pentru studiile de piață. De exemplu, berăriile Asashi au făcut o anchetă pe 2500 de băutori de bere și au descoperit că tipul A reprezintă amatorii de bere cei mai exigenți, în vreme ce tipul B corespunde oamenilor care au tendința de a bea orice.

Cercetări asupra legăturii între personalitate și grupa de sânge s-au desfășurat în Japonia la începutul anilor 80, pornind de la lucrările celebrului biolog austriac Johann Gregor Mendel (1822-1884) cel care a formulat legile eredității.

În particular, un studiu ar fi permis să se constate că persoanele de tip 0 iubesc și știu să atingă obiectivele fixate, cele de tip B sunt creative, cele de tip A – chibzuite iar cele de tip AB – descurcărețe, care știu să își rezolve problemele cu imaginație.

Lasă un comentariu

 

Comentarii

  1. Pingback: Interviu cu terapeuta Raluca Rotaru - Raluca Rotaru